”Elitarny” język

Współczesne społeczeństwo ma niebywałą skłonność  do przechwytywania złych nałogów. Oczywiście nie każdego można sklasyfikować, czy oceniać po pozorach.  Jednak istnieje pewne zachowanie z którym stykamy się na co dzień, które potrafi dla niektórych być  gorszące. 

Read more